Er zijn veel redenen om in therapie te gaan. Het kan gaan om negatieve gevoelens, om lichamelijke klachten waar geen medische oorzaak voor gevonden is, omdat je het moeilijk hebt met jezelf of met anderen, je je ongelukkig voelt of vastzitten. Vaak is dan sprake van onverwerkte en/of ervaringen waarvan je je niet meer bewust bent.

Door in therapie te gaan doe je een groot beroep op jezelf, op je gevoelens en op het vermogen het eigen gedrag onder ogen zien, dit dient niet onderschat te worden. Het kan extra spanning geven en moeilijke gevoelens die echter te overwinnen zijn. Hoe sterker de motivatie en het vermogen om pijnlijke ervaringen onder ogen te zien, hoe groter de kans van slagen is.

Als je de klachten niet meer zelf of met vrienden of naasten op kunt lossen bied ik de mogelijkheid tot kortdurende psychologische hulp of psychotherapie voor meer complexe problemen.

Er wordt een behandelplan gemaakt dat aan het begin globaal wordt besproken. De behandelovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd en je tekent voor de gekozen aanpak. Er wordt een evaluatiemoment afgesproken, waar de “tussenstand” van de therapie wordt opgemaakt. Aan het einde van de therapie volgt altijd een afrondend gesprek.

De duur van de therapie kan sterk variëren met de hardnekkigheid van het probleem. Als we samen denken dat het kort kan dan zijn het vaak van 2 tot 6 sessies en soms zijn 10 tot 12 sessies nodig. De duur hangt niet alleen af van de aard van het probleem maar ook van de wensen en mogelijkheden.

De gesprekken vinden plaats met een frequentie van één maal per week tot één maal per twee of drie weken.

Psychotherapie is niet altijd de aangewezen weg. Soms zijn medicijnen op recept van een huisarts of psychiater nodig, zoals bijvoorbeeld bij ernstige verslavingen of ernstige psychiatrische problemen.

Het kan zijn dat de problemen sociaal van aard zijn, bijvoorbeeld als je schulden hebt of huisvestingsproblemen. Dan kan hulp van een maatschappelijk werker de juiste hulp zijn.