Eerste gesprek

In het eerste gesprek maken we kennis, gaan we samen een zo helder mogelijk beeld krijgen van de klacht of het probleem, de levenssituatie en, indien nodig, van de voorgeschiedenis. Afhankelijk van de vraag wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten. Aan de hand daarvan bepalen we samen hoe we gaan werken, wat de doelen zijn en beslissen we over de vorm van de therapie. Zo nodig wordt gebruik gemaakt van hypnotherapie voor bijvoorbeeld prikkelbare darmklachten of EMDR voor traumaklachten.

Vragen over de behandeling en over vergoedingen zullen in de intake worden beantwoord en over informatie aan derden en eventueel een verwijsbrief. Indien meerdere sessies nodig zijn zal een behandelplan worden opgesteld.

Vervolg

Per sessie wordt afgestemd waar we staan, hoe de vordering is en wat nog nodig is. Er worden regelmatig evaluatiemomenten ingebouwd. U, als cliënt bepaalt grotendeels het tempo en gezamenlijk bepalen we de richting.

Ik bied een therapie op maat. Daartoe worden gefocuste gesprekken gebruikt,  soms met behulp van non-verbale technieken zoals bewegings- of ontspanningsoefeningen, visualiseren en mindfulness, aangevuld met andere oefeningen. De therapeutische relatie wordt gebruikt om het veranderingsproces te begeleiden en er wordt gebruik gemaakt van leren door ervaring. Op deze manier wordt zo goed mogelijk aangesloten bij de hulpvraag.

Duur van de therapie

De duur van de behandeling hangt af van de aard van het probleem en de wensen en mogelijkheden. Het kan zijn dat een klein aantal gesprekken voldoende is. Soms is meer nodig.